Einstein & God op Pi-Day 3.14

Het is vandaag 14-3-2016, in Amerika schrijven ze deze datum als 3-14 dus het is vandaag π-Day. Het is voor zover ik weet de eerste keer dat ik dat in de gaten heb voordat het voorbij is. Dat kan komen door een collega met tegenwoordigheid van geest die vandaag op worteltjestaart trakteert. Het is een niet te missen symboliek: √ en π. Het verband is niet direct maar voor de kenners (niet ik) en half geïnformeerde leken (wel ik) best geinig. En wat nog veel geiniger is: Albert Einstein werd ook op 14 maart (1879) geboren.

Deze dag is met wiskunde – niet Einsteins sterkste kant overigens – verzadigd. In lijn met de rationele en door wiskunde verlichte mens staat ook in de krant dat god in Nederland terrein aan het verliezen is. Dat is een bemoedigende beweging van de lage landen in de richting van een goddeloos bestaan; iets wat ik graag hoor. Ik merk daarbij echter direct op dat de cijfers misschien wat geflatteerd zijn, omdat ze afkomstig zijn van een meting waarbij mensen direct gevraagd wordt naar hun godsbesef. Ik citeer NU:

Het geloof speelt een steeds kleinere rol in Nederland. Nog maar veertien procent van de Nederlanders gelooft in een God. Ongeveer 82 procent van de Nederlanders komt daarnaast nooit of bijna nooit in de kerk, zo concludeert het televisieprogramma KRO Kruispunt op basis van eigen onderzoek. Ruim 68 procent van de Nederlanders geeft aan buitenkerkelijk te zijn, 25 procent is christelijk, 5 procent is moslim en 2 procent hangt een niet-christelijke godsdienst aan. Een opmerkelijke conclusie uit het onderzoek is dat de eerder voorspelde opmars van spiritualiteit uitblijft. Veertig procent van de Nederlanders noemde zich in het verleden spiritueel, nu is dat nog maar 31 procent. Ook het aantal mensen dat in ‘iets’ gelooft is gedaald en bijna een kwart van de ondervraagden noemt zichzelf atheïst.”

Dit is normaal het moment waarop ik op de rem trap. Mijn stelling is namelijk dat de meeste mensen in dit geval een beter antwoord zouden geven op een indirecte vraag. Een zeer werkbaar voorbeeld-exemplaar zou zijn: “Is het ooit mogelijk om menselijke intelligentie te synthetiseren?” Vrijwel iedereen – zelf uitgeroepen atheïst of niet – zal hier negatief op antwoorden omdat de meeste mensen toch geloven in een niet-materieel en bovennatuurlijk bestanddeel van zichzelf; i.c. de menselijke geest. En dat is onvervalst theïsme als je het mij vraagt, al is dat een inzicht dat voor de doorsnee standaard individu niet te bevatten is. Waarom theïsme? Omdat de “geest” hele geavanceerde software is die draait op een buitengewoon complexe bio-elektrische computer (ons brein). Ons bewustzijn en onze intelligentie zijn “emergent” (opkomende) eigenschappen van dat brein, die daarbinnen ontstaan vanwege de complexiteit van het substraat. Als je gelooft dat daar toch een “geest” in geïnjecteerd wordt door iets anders dan de mens zelf, dan moet je wel in een god (of andere metafysische entiteit) geloven die dat doet. Zo simpel is het nu eenmaal.*

Over secularisering gesproken: in Amsterdam werden gisteren voor een processie ter ere van “Het wonder van Amsterdam”, dat in 1345 plaatsgevonden zou hebben, 7.000 mensen verwacht. Waar gaat dit over? Over een hostie die na een slechte bekomst ongeschonden werd uitgebraakt door een kerkganger die de pech had dat meneer pastoor achter hem liep. Die perverse priester is nog gaan kijken ook, de smeerlap. Ik ben benieuwd of ze dat wonderding dan ook ronddragen in een schrijn zoals dat bij een processie gebruikelijk is. En hoe is het dan überhaupt in die totem terecht gekomen? Het zijn zaken die ik voor mijn gemoedsrust niet wil visualiseren…

Voor de liefhebbers een stukje uit de pers….


*) Dit statement moet in de een of andere vorm al minstens 20 keer op dit blogdingetje te vinden zijn. Evenwel hecht ik aan de herhaling ervan, omdat er naar mijn weten geen betere strikvraag is voor de identificatie van de ware atheïst dan deze.

Drugs uit het riool
Doelse en Borsselse Jodiumpillen voor de Nederlandse Fukushima-Manoeuvre