Jammer, het CETA misbaksel is getekend

stop-cetaTot mijn grote ontstemming is ondanks het mooie initiële verzet in Vlaanderen dan toch het CETA verdrag tussen Canada en de EU getekend. Dat betekent dat de regeringen van beide platforms het eens zijn over het afschaffen van allerlei importheffingen aan elkaar, dat (voedsel)veiligheidseisen over Canada en de EU ongeveer hetzelfde worden en dat er een arbitrage-lichaam in het leven wordt geroepen dat bedrijven in staat stelt om nationale regeringen voor de rechter te slepen als beleid ze niet bevalt. Het CETA verdrag is een heel slecht verdrag dat vooral de kapitalisten dient en waarvan de normale burger hier niets gaat merken anders dan een aanzienlijke belastingverhoging om de nukken van overzeese ondernemers te betalen. Dat is de toekomst onder zowel CETA als het in aantocht zijnde TTIP.

Het geheel is niet zonder lichtpuntjes. Het verdrag is dan wel op regeringsniveau getekend, maar dat betekent niet dat het te laat is. Het moet nog door alle Europese parlementen worden goedgekeurd dus daar heeft het nog 23 kansen om alsnog te sneuvelen. Ons parlement lijkt daar niet aan mee te doen – alhoewel ik met de verkiezingen in aantocht ook daar veel sneuvelpotentieel zie – en het zou kunnen dat we het van onze Eerste Kamer moeten gaan hebben. Gaat het daar alsnog fout en wordt ook daar CETA geratificeerd, dan rest ons nog dat vermaledijde referendum.

Ik ben blij dat we niet alleen van onze eigen bevolking of instituties afhankelijk zijn om CETA effectief getorpedeerd te krijgen. Ik heb veel vertrouwen in de Duitsers, die over de gehele bestuurslinie scherper in de gaten schijnen te hebben wat wel en niet goed voor Europa is. En daar in dat fraaie oosten gaat het Constitutionele Hof CETA nu juist aan de grondwet toetsen. Ik maak me sterk dat die haar regering gaat dwingen om eerst CETA en daarna TTIP naar de prullenbak te verwijzen. Zo wordt Europa misschien ook eens een keer door Duitsland gered. Het zou een mooi begin van een nieuwe traditie zijn…

Wie nog wil nalezen hoe we nog van CETA en TTIP af kunnen staat hier het rapport van (De Duitsers!!!) Dr. Bernhard Kempen en Dr. Björn Schiffbauer van de Universiteit van Keulen. Voor meer achtergrond over de Belgische ommezwaai, lees het artikel van de NRC.

Mijlpaal: ik ben allochtoon af...
Red de democratie: stemmen verplicht!