Mijlpaal: ik ben allochtoon af…

allochtoonaf

Zegt een Turk….

Heel snel en heel kort….

Sinds vandaag ben ik allochtoon af. Dat komt niet omdat er iets aan mij is veranderd, maar omdat De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gezamenlijk hebben besloten de term te schrappen uit hun vocabulaire. Hij zou te stigmatiserend zijn. Allochtoon bestaat dus niet meer.

Even kijken? Ik ben al meerdere keren gereorganiseerd, van “gastarbeider” naar “nieuwe Nederlander” naar “medelander” naar “allochtoon”; nu word ik een “inwoner met een migratieachtergrond“.

Gelukkig krijgen we er de roetpiet voor terug…

Het is maar even dat ik het weet. Ik moet toegeven, de term is lekker handzaam, leent zich nauwelijks voor een ferme krachtterm, is goed te begrijpen en eenduidig… als je tenminste vaststelt hoe ver je in de familie teruggaat voor die migratieachtergrond. Of heb ik nu weer iets gezegd?

 

Sylvana Simons: zeikwijf & huilebalk met veel te lange tenen
Jammer, het CETA misbaksel is getekend