Sterfte door kolencentrales: 30.000 Europeanen in 2013

We moeten met veiligheidsgordels in de auto rijden omdat daarmee het aantal verkeersdoden zeer sterk terugloopt. Elke dode die zo wordt voorkomen is een significante winst. Bromfietsers en motorrijders dragen een helm, onder de 18 mag je niet meer roken en daarboven ook bijna nergens meer. Drinken is aan banden gelegd en in het verkeer is het al helemaal verboden. Ofwel, als het om het collectieve overleven gaat, zijn we goed bezig zou je denken.

Niet helemaal. Naast alle goedbedoelde en effectieve ingrepen in ons dagelijkse leven is de duurzame energievoorziening nog verre van serieus geregeld, wat zorgt voor veel doden wereldwijd. De organisaties Health and Environment Alliance, Climate Action Network en het Wereldnatuurfonds hebben dit aantal voor 2013 en Europa berekend op ongeveer 30.000 burgers. Dat kostte de volksgezondheid in Europa in dat jaar ongeveer 62,3 miljard euro, gebaseerd op de gegevens van 257 van de 280 kolengestookte centrales in de EU.

Het International Energy Agency (IEA) stelt daarnaast dat:

Strategy based on existing energy technologies and policies can cut 50% of pollutant emissions, the fourth-largest threat to human health, by 2040.”

Met andere woorden: op individueel niveau worden we redelijk adequaat gemanaged. Echter, als het om de grote jongens kapitalisten gaat, ofwel, die elementen die voor de grote vervuiling zorgen die zo veel mensen voortijdig het leven kost, dan is er ineens erg veel ruimte voor gedoging. Want dat is het eigenlijk. We spreken eindelijk een harde grens af wat betreft de broeikasgasemissies, maar de inkt is nog niet droog en er wordt al gesteld dat we 1: de doelstellingen niet gaan halen omdat de werkelijkheid en de industriële lobby erg weerbarstig zijn en 2: er wordt nog steeds geïnvesteerd in CO2-generende technologie. Een aardig tegengeluid in dit verband was dat van netbeheerder Stedin, die stelde dat “er geen nieuwbouw meer op het gasnet aangesloten zou moeten worden omdat dit in het licht van de gestelde klimaatdoelstellingen op de middellange termijn een zekere kapitaalsvernietiging inhoudt.” Kijk, dat is nou nadenken, zij het vanuit de portemonnee maar dat maakt in dit geval niet uit.

KnipselAls ik even grof meereken met de IEA dan kunnen we in 2040 50% van de jaarlijks 6,5 miljoen (!!!) doden wereldwijd en 30.000 in Europa voorkomen MITS we duurzame energieopwekking serieus gaan nemen en de oude vervuilende technieken wegdoen. Dat zijn 3,2 miljoen en 15.000 mensenlevens die resp. wereldwijd en op Europees niveau (= gelijk aan 31 miljard €uro kosten!) worden gespaard; alleen al door de inzet van bestaande duurzame technieken. Daarvoor hoeft niet één nieuwe uitvinding te worden gedaan. Het is een fijne gedachte voor de toekomst. Mijn kinderen zijn dan 38 en 40 jaar oud en wie weet hebben ze dan zelf ook kinderen.

De bovenstaande berekening is een extrapolatie van de 50% aan vervuilingsreductie die mogelijk zou zijn, gebruikt als rekenfactor. Die vlieger gaat natuurlijk niet helemaal op omdat de vervuilingsreductie ook een veel groter positief effect zou kunnen hebben als eenmaal bepaalde grenswaarden worden onderschreden. Andersom kan wellicht ook, maar toch is de indicatie van zo veel minder doden per jaar door intelligentere energievoorziening belangrijk. Het maakt zichtbaar hoe dodelijk de extractie-economie is; niet alleen voor die sloebers ver weg op andere continenten, maar ook voor ons Europeanen. Dat maakt het een dicht-bij-mijn-bed-show die we niet met goed fatsoen en respect voor de ons volgende generaties kunnen negeren. En wat was er ook alweer met dat dure Europa volgens de EXIT-adepten? Die 31 miljard €uro kunnen we goed gebruiken voor andere dingen, bijvoorbeeld een consistent Europees beleid voor duurzame energie…

De democratie wint: CETA & TTIP onder de nationale hamer
Populistisch regeren in Europa