Beck­hams uit­da­ging

Wat doet Da­vid Beck­ham wan­neer hij een uit­da­ging no­dig heeft? Zou hij gaan stu­de­ren? Of zou hij een bij­dra­ge aan de ver­lich­ting van de el­len­de op de we­reld gaan le­ve­ren, zo­als Brad Pitt en An­ge­li­na Jo­lie? We­ten­schap of dienst­ver­le­ning, zou dat het zijn? Wat de­ze sport-crack gaat doen als hij klaar en ge­ar­ri­veerd is – als het om zijn “vak” voet­bal­len gaat, is…

Tsja, het is bij­na te gê­nant voor woor­den. Maar als de­ze bol­le­boos een uit­da­ging no­dig heeft dan gaat hij een heu­se on­der­broe­ken­lijn op de markt bren­gen. Hij heeft aan zijn vrouw Vic­to­ria Beck­ham ge­zien wat een vol­doe­ning het geeft om zo­iets ver­schrik­ke­lijk in­ge­wik­kelds te doen. Zij heeft na­me­lijk een spij­ker­broe­ken­lijn. Nu blijft nog even de vraag: wie gaat die kle­ding ei­gen­lijk wer­ke­lijk ont­wer­pen? Is dat niet te moei­lijk voor zo’n sim­pe­le jon­gen – een voet­bal­ler - als Beck­ham? Gaat hij niet ver­schrik­ke­lijk on­der­uit van de stress zo­dra hij die paar her­sen­cel­len al­le­maal te­ge­lijk aan moet zet­ten?

Het is in­der­daad een he­le stap voor zo’n knul, denk ik dan. En mis­schien zijn on­der­broe­ken in­der­daad toch be­ter voor hem dan een dik boek le­zen, of op de een of an­de­re ma­nier so­ci­aal en­ga­ge­ment to­nen. Voor­al bij dat laat­ste moet je na­me­lijk pre­cies we­ten wat je doet en zegt – en kun je po­li­tiek ge­voe­li­ge ze­perds ma­ken. On­der­broe­ken voor Beck­ham dus. Be­ter.