Ben ik een populist? Gelukkig niet, maar…

Er zijn mensen die mijn notities lezen en dan wil nog wel eens commentaar terugkomen dat hout snijdt. Zoals nu bijvoorbeeld, met een lezer die me wijst op iets dat ik heb aangetekend en dat zo sterk naar populisme riekt dat het Forum voor Democratie het opgeschreven had kunnen hebben. Gezien mijn mening over populisme in het algemeen en die over het Forum in het bijzonder – resp. oplopend in negativiteit – moet ik dat rechtzetten.

Helaas. Ik heb mij inderdaad bediend van populistische retoriek. En daar ben ik niet blij mee, want ik dicht mijzelf iets meer mentale souplesse toe dan ik bij de gemiddelde FvD-er verwacht. Zeker die meneer Baudet is wat mij betreft een verwerpelijk sujet, dat het volk een rad voor de ogen draait door in te spelen op haar anti-gouvernementele sentimenten. Hitler gebruikte in de jaren 1930 precies dezelfde tactiek om het electoraat te winnen. De staat en haar politici zijn volgens Baudet in principe slecht, net zoals Hitler dat stelde. Hij veinst vervolgens het veronachtzaamde electoraat te dienen, net zoals Hitler dat deed en hij pretendeert er voor de gewone man te zijn terwijl hij geen enkele binding heeft met de klasse die hij zegt te vertegenwoordigen, wederom net zoals Hitler… Ofwel, deze Baudet is fouter dan fout en hij misbruikt het volkssentiment van onvrede, via Calimero’s legendarische  “zij zijn groot en ik is klein“, om kiezers aan te trekken. Waarom eigenlijk? Is hij zijn baan of onderneming kwijtgeraakt en moet hij daarom de politiek in?

Het commentaar hierboven (in kader) lezende denk ik inderdaad dat er veel, misschien zelfs het meeste, goed gaat. Alles is mensenwerk, ook de politiek en het bestuur. En overal zitten egoïsten en ladelichters. Dat betekent niet dat een heel politiek of bestuurlijk systeem rot is, of dat er met alle mensen binnen die tak van sport iets mis is. Ik zie daarnaast ook dat er veel mensen zijn die – individueel of vanuit belangenorganisaties of andere topic-clubs – wel degelijk proberen misstanden aan de kaak te stellen. Vaak zijn ze daarin ook succesvol. Er bestaat in Nederland een protest/controle-potentieel dat effectiever en slimmer is dan wat de populistische partijen ons willen doen geloven en die de populistische partijen ook eigenlijk overbodig maken. De mensen die deze stroming belichamen verdienen beter dan mijn geschamper, evenals de integere politici en bestuurders die hun werk uitstekend doen.

Ofwel: ik moet niet zeuren, zeker niet zoals hierboven. Dat is namelijk niet terecht. En ik zou me wat minder kunnen laten leiden door het onderbuiksentiment, dat eigenlijk meer iets is voor de mentaal minder bedeelde medemens dan voor mij. Maar ik wil toch iets zeggen over het commentaar, waarmee ik het niet helemaal eens kan zijn en wel hierom: Ik denk niet dat het volk – door gebrek aan scholing, afwezige ideologische vorming en FaceBook als principale informatiebron – in staat is om de democratie goed te dienen. Ze wordt dus wel degelijk genaaid, maar vooral door zichzelf te depriveren…

Gastcollege TechFuture HRO lerarenopleiding - 18 december 2017
Justitieambtenaren frauderen met onderzoek Nederlands drugsbeleid
t⛪uis | muurkr✍nt | | Carlito, ergo SUM! - JAARGANG 8 | ◬