CONTACT

Met het for­mu­lier hier­on­der kun je con­tact met me opne­men. Blijf aar­dig als je kans wilt maken op een antwoord.

Heb je een fout­je gevon­den? Meld het me dan. Fout­jes zijn geen gezicht en ze sto­ren tij­dens het lezen. Als je er een­tje bent tegen­ge­ko­men dan ben je zeer wel­kom om me daar­op te wij­zen. Geef me de titel van de aan­te­ke­ning en de ali­nea waar­in de fout staat. Ik zorg er dan voor dat deze zo snel moge­lijk wordt verbeterd.