CONTACT

Met het for­mu­lier hier­on­der kun je con­tact met me op­ne­men. Blijf aar­dig als je kans wilt ma­ken op een antwoord.

Heb je een fout­je ge­von­den? Meld het me dan. Fout­jes zijn geen ge­zicht en ze sto­ren tij­dens het le­zen. Als je er een­tje bent te­gen­ge­ko­men dan ben je zeer wel­kom om me daar­op te wij­zen. Geef me de ti­tel van de aan­te­ke­ning en de ali­nea waar­in de fout staat. Ik zorg er dan voor dat de­ze zo snel mo­ge­lijk wordt verbeterd.