Hahahaha!!!! De Stuxnet-Samba!

Ik lach me HELEMAAL GEK van­we­ge de suc­ces­vol­le aan­val op de Iraan­se kern­cen­tra­le in Bus­hehr met behulp van de Stux­net­worm. Ein­de­lijk gerech­tig­heid! Na jaren­lang getrei­ter door die stin­kerds – met hun finan­cie­ring van zo’n beet­je alle Isla­mi­ti­sche schur­ken­clubs die er bestaan – zijn ze ein­de­lijk zelf het slacht­of­fer van een goed­ge­mik­te cyber-aanval.

Wie dit ook op zijn gewe­ten heeft, en ik heb natuur­lijk een ver­moe­den, net zoals de rest van de wereld, ik wil deze ont­wik­ke­laars van har­te feli­ci­te­ren met hun suc­ces. En hoe lek­ker groot is dat ook: er lig­gen tien­dui­zen­den com­pu­ters omver in het gehe­le land. Het is zo erg, dat die onge­scho­ren woes­tijn­schui­vers hun kern­cen­tra­le niet eens dur­ven aan te zet­ten! Dat is niet slecht voor een worm­pje dat waar­schijn­lijk per USB stick het land bin­nen gesmok­keld is. Ik neem mijn petje af! Ik ben onder de indruk.

Ik ben ook blij dat het niet hier gebeurd is, en dan onder regie van de chi­ne­zen bij­voor­beeld. Maar die zou­den daar ook niets aan heb­ben. Die zijn waar­schijn­lijk al lang door­ge­dron­gen in onze vol­le­di­ge cyber-infra­struc­tuur, maar die leg­gen niets plat, want die bood­schap heb­ben wij niet nodig. Die pik­ken alleen maar de tent leeg. Daar heb­ben ze veel meer aan.