Niet vac­ci­ne­ren? Kijk hier eens naar..

Dit kwam ik te­gen en ik vond het zo be­lang­rijk dat ik dit din­ge­tje neer­zet zon­der aan­te­ke­ning. Voor de fer­ven­te an­ti-vac­ci­na­tie-maf­fia-wi­se­guy. Ik ken er een paar en het is geen ver­hef­fend volk…* Meer over vac­ci­na­tie op dit schot­schrift hier…


& voor die he­le slim­me men­sen, die echt me­nen te we­ten hoe het pre­cies zit met vac­ci­na­ties na het door­bla­de­ren van wat “pu­bli­ca­ties” op I-net, volgt hier een spe­ci­a­le me­de­de­ling van me­tho­do­lo­gi­sche aard.…


*) … ze zijn wel in goed ge­zel­schap.…