Re­ac­ties Toe­ge­staan!

Ik heb een wij­zi­ging in­ge­voerd op mijn no­ti­tie­blok: re­ac­ties op aan­te­ke­nin­gen zijn van­af he­den mo­ge­lijk. Com­men­taar van be­zoe­kers die dat in het gas­ten­boek heb­ben ge­zet heb ik ver­plaatst naar de re­le­van­te aan­te­ke­nin­gen.

Er zijn twee re­de­nen voor de­ze be­leids­wij­zi­ging: ten eer­ste scheelt het me een gas­ten­boek (duh…) en ten twee­de ko­men er steeds va­ker re­ac­ties op de aan­te­ke­nin­gen die ik er graag bij wil heb­ben. Om de drem­pel te ver­la­gen heb ik de com­men­taar- en dis­cus­sie­func­tie daar­om open ge­zet.

Voor­als­nog geldt de wij­zi­ging al­leen voor de aan­te­ke­nin­gen van 2019, om­dat ik geen zin heb om het vin­kje voor meer dan 1.100 ar­ti­ke­len langs te lo­pen en te chec­ken. Mocht ie­mand voor een spe­ci­fiek item als­nog iets wil­len plaat­sen dan kan dat, ge­bruik daar­voor het con­tact­for­mu­lier, ik zet het dan bij de aan­te­ke­ning.

Ik wens het pu­bliek veel lees- en schrijf­ple­zier…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *