Scientia, ergo SUMUS!

Dit zal wel niet mo­gen, maar sinds de op­le­ve­ring van een aan­tal he­le snaz­zy nieu­we ge­bou­wen op on­ze cam­pus, in­clu­sief een spik-splin­ter­nieuw la­bo­ra­to­ri­um­ge­bouw voor de fa­cul­teit Tech­ni­sche Na­tuur We­ten­schap­pen kon ik het niet la­ten… Ho­pe­lijk is de au­teur van de ge­ni­a­le car­toon hier­on­der ook we­ten­schap­per en is hij of zij he­le­maal IN voor ken­nis­de­ling en de on­ge­brei­del­de ver­sprei­ding er­van… 🙂


QBit, he­re we co­me…!
Win­ter­sport?
T⛪UIS | MUURK✍NT | | Carlito, ergo SUM! - JAARGANG 8 | ◬