SPACIALICIOUSLY ZWOOKING.…

Image result for tranquility
Dit zijn mijn vrien­den de­ze zo­mer. Ze zit­ten bij me in de tuin en hou­den me ge­zel­schap bij de vir­tu­e­le kos­mi­sche reis die ik mo­men­teel maak. Ze ge­ven me in­spi­ra­tie, spunk en sjeu voor de vol­gen­de, laat­zo­mer­se run van Car­li­to, er­go SUM!