Trump’s Amerika – Das Vierte Reich

We kunnen er heel kort over zijn: het wordt onder Trump nog slechter dan wie dan ook had kunnen denken. En met zo’n enorm land achter zich, met de militaire slagkracht die het heeft, kunnen we gerust gaan spreken van de opkomst van een nieuw nationalistisch en totalitair rijk, geschoeid op fascistische leest: Das Vierte Reich!

Het schijnt niet erg “bon ton” te zijn om wie dan ook met Hitler te vergelijken en als ik sommige commentatoren goed begrijp levert dat gelijk een diskwalificatie in elke discussie op. Ik heb daar lekker bips aan. Trump is gevaarlijk, wispelturig, emotioneel, autocratisch, repressief en hij lijdt aan hetzelfde gebrek aan zelfinzicht als zijn erflater Adolf De Verschrikkelijke. Met een beetje pech heeft Trump achteraf hetzelfde desastreuze effect op de geschiedenis.

De lijst van Trumps malversaties wordt met de dag langer. Wel goed nieuws: ik zie vandaag dat Duitsland het wetsartikel tegen belediging van een bevriend staatshoofd schrapt. Voor het mooie denk ik daar het mijne van: Duitsland wil haar burgers beschermen tegen eventuele Erdogan-manoeuvres van Trump – waarbij hij Duitse burgers wegens belediging aangeklaagt – en zo de weg vrijmaken voor het publiekelijk aanpakken van deze welhaast nationaalsocialistische erfgooier.

Een greep uit de dictatoriale fabrikaties van de verse Amerikaanse Führer, waarvan je met geen mogelijkheid vrolijk kunt worden:

  • Presidentieel bevel om de Mexicaanse muur te bouwen.
  • Presidentieel bevel om omstreden oliepijpleidingen te bouwen.
  • Presidentieel bevel om hulp aan vrouwen die abortus nodig hebben stop te zetten.
  • Decreet dat bepaalt dat ambtenaren niet meer ongecensureerd met de pers mogen praten over het klimaat.
  • Censuur op wetenschappelijke studies over (om te beginnen) klimaatveranderingen.
  • Arrestatie van journalisten die protestbijeenkomsten bij inauguratie versloegen.
  • Twitterverbod voor ambtenaren.
  • Herinvoering van martelmethode “waterboarding”.
  • Revitalisering Guantanamo Bay gevangenis.
  • … sorry, nu word ik te onpasselijk…

Eerst dacht ik dat het bovenstaande erg on-Amerikaans zou overkomen en dat het volk zich wel zou gaan roeren. Wat de pers betreft weet ik het nog niet, want die zou wel eens de redding van Amerika kunnen zijn, maar het volk gaat zich niet verzetten tegen Trump. Dat heeft hem aan de macht gebracht en moet nu op de blaren zitten. Hetzelfde gold voor het Duitse volk bij het aantreden van Hitler in 1933.

Het is te hopen dat er iemand is die een impeachment-procedure start voor het ondergraven van de vrijheid van meningsuiting en het inperken van de vrije pers en de onafhankelijke wetenschap. Dat is al eerder gebeurd met een halfgare president. De vraag is hoe lang de Amerikanen deze gevaarlijke gek zijn gang laten gaan. Ik zie wel tot mijn vreugde dat er niet-Amerikaanse krachten zijn die Trumps destructie enigszins proberen te compenseren. Onze eigen minister Ploumen is er daar één van.

Het wordt eerst veel slechter en dan misschien een klein beetje beter. Ondertussen zal de schade aanzienlijk zijn. Veel mensen zullen zich nu gaan afvragen waarom Kennedy wel dat extra kontgat in zijn achterhoofd kreeg en deze Trump altijd nog vrolijk rondstapt. Wellicht hebben ook de radicalere elementen de tijd nodig om hun plan te trekken. Sommigen zullen denken dat het voor de planeet beter is als ze niet al te lang dralen. Ik bemoei me er beter even niet mee en wacht geduldig af tot in Amerika de buitenparlementaire veiligheidskleppen dichtslaan. Het was precies hierom dat het zo zwaar bevochten tweede amendement – dat van die vrije vuurwapens – ooit werd aangenomen. Het zal Trump nog berouwen dat hij er zo’n voorstander van is.

 

VK 26-1-2017

Giel Beelen gaat stemmen op Sylvana Simons
Trump: nieuwsgefoezel van Sovjet-klasse
t⛪uis | muurkr✍nt | | Carlito, ergo SUM! - JAARGANG 8 | ◬