VS: Afro-Pesten – meer en hoger straffen

Van sommige oorlogen is het niet de bedoeling dat ze gewonnen worden…

De Amerikaanse minister van justitie onder Trump, Jeff Sessions, heeft een directieve uitgevaardigd die stelt dat aanklagers voortaan met een zo zwaar mogelijke strafeis de rechtbank in moeten. Sessions denkt dat het een morele verantwoordelijkheid is om op deze manier het drugsprobleem in de VS op te lossen. Ondertussen zitten er in Amerika tegen de 2 miljoen mensen in de bak waarvan de helft wegens drugsgerelateerde zaken.

Aangezien al heel lang geleden is aangetoond dat drugsbestrijding door middel van repressie – opsluiting – niet werkt en de “war on drugs” volledig faalt, moeten we concluderen dat de VS een nieuwe oorlog tegen de zwarte medemens is begonnen. Zij zijn het namelijk die disproportioneel gaan “profiteren” van de nieuwe maatregel. Zij zijn het die als vanouds het meeste en langste worden opgesloten. Zij zijn het dus die uit de kansarme stadsdelen zullen worden verwijderd om hun leven in de gevangenis te slijten, met alle gevolgen – dus nog minder kansen – van dien.

Ofwel, Trump is niet alleen een klimaat-scepticus en een seksist, hij is ook nog een racist. De nieuwe maatregel zal ertoe leiden dat het aantal gevangenen in de VS omhoog gaat terwijl ze daar relatief al de meeste mensen per hoofd van de bevolking hebben opgesloten. Dat willen ze kennelijk nog een paar tandjes opkrikken, alsof er niet genoeg mensen achter slot en grendel zitten. Ik moet ervan uitgaan dat dit allemaal politiek geïnspireerd is, net zoals het verzet tegen het klimaat-akkoord van Parijs.

Mij maak je niet wijs dat Trump echt denkt dat het met deze planeet wel goed zit. Hij wil alleen geen beperkingen opgelegd krijgen die economische repercussies hebben. Dus de ondernemers moeten kunnen ondernemen ondanks eventuele schadelijkheid aan het milieu en de kansarme massa moet worden opgesloten ondanks de schade aan deze mensen (en de volstrekte zinloosheid van de opsluiting of de futiliteit van de overtreding).

Het bizarre van dit verhaal is de enorme discrepantie tussen de legaliteit van de wiet-industrie in sommige Amerikaanse staten en de mensonterende repressie rond het drugsgebruik in andere. Consistentie is geen sterk punt daar in het Amerikaanse. Intelligentie ook niet, maar daarin zijn ze niet uniek. Als ik zo de CDA- en VVD gedachten rond de Nederlandse wiethandel peil, dan zijn de beleidsmakers van die partijen niet veel slimmer. Of zou er iets achter zitten wat ik niet begrijp, zoals werkgelegenheid bij justitie? Voor ons eigen land kan ik me dat niet voorstellen, maar voor Amerika wel. Daar is het gevangen zetten van burgers Big Business; een industrie waarmee heel veel geld wordt verdiend.

RAF windvaan Horst Mahler - asiel in Hongarije?
Venetië: weg met de fastfood
t⛪uis | muurkr✍nt | | Carlito, ergo SUM! - JAARGANG 8 | ◬