Win­ter­luw­te 2016 – 2017

Car­li­to is tot in het vol­gen­de jaar even­tjes met iets an­ders be­zig. Het is win­ter­re­ces. We zijn aan het le­zen en le­ren, naast veel ge­ple­zier, ge­speel, ge­drink, ge­ëet en ge­leeg­loop. Het se­ri­eu­ze brein is over­we­gend dicht en de aan­te­ke­nin­gen zul­len on­t­al­rijk en laag van fre­quen­tie zijn. In het nieu­we jaar zien we weer ver­der.

Wij wen­sen ie­der­een een com­for­ta­bel ver­po­zen met veel vle­se­lijk ge­noe­gen door voed­sel, drank en aan­ge­naam ge­zel­schap.…