ARCHIEF 2009 t/m 2017

ARCHIEF 2009 /-17 ✪ 1139 AANTEKENINGEN ✪

[pt_view id=“f99d4b58b9”]


Voor de da­tum van de eer­ste no­ti­tie in het ar­chief, van 11 de­cem­ber 2009, zat nog zo’n an­der­half jaar aan­te­ke­nin­gen ge­maakt in het En­gels. Die zijn weg. Mijn ma­noeu­vreer­ruim­te is al­leen in het Ne­der­lands ge­schikt voor wat ik hier op wil schrij­ven, of be­ter ge­steld: met wel­ke pre­ci­sie ik dat wil doen…

TERUG NAAR BOVEN