web analytics
Carlito, ergo sum! > Levensboom

Levensboom

De nieuw­ste levens­boom. Boven de ver­sie van Natu­re, daar­on­der de bewer­king van De Volks­krant. Moraal van het ver­haal: de uiterst mar­gi­na­le posi­tie van de mens in het uni­ver­sum en de evo­lu­tie van het leven.

nmicrobiol201648-f1
treeoflife