MISSIE


Carlito, ergo SUM is een rechtgesnaard Schotschrift, dat met haar subversieve retoriek vooral een ongezouten mening wil ventileren over de roofbouw op onze planeet, de groeiende ongelijkheid, het rijker worden van de rijken & het armer worden van de armen, de vernietiging van de middenklasse, de inperking van kansen op goed onderwijs voor het gewone volk, de toename van de macht van het geld, het schaamteloze gegraai van de kadaverkapitalisten, het ondergraven van de democratische rechten van het volk door bedrijven en multinationals, het parasiteren op de gemeenschap door bestuurders – alsmede over al die aperte onrechtvaardigheden die de elites van vandaag uit eigenbelang zo goed in stand weten te houden.

Daarnaast wil Carlito, ergo SUM de vloer aanvegen met oncontroleerbare, vage en polariserende zweverij, pseudo-wetenschap, kwakzalverij, religieuze wereldverklaring, nep-kennis en alle andere onzin die onze wereld teistert en gevangen wil houden in een sprookjesrealiteit, waarbinnen groepen worden in- of uitgesloten op basis van een gecultiveerd “wij/zij” gevoel, dat wordt onderlegd met pseudo-feiten.

Carlito accepteert religie uitsluitend als een cultureel fenomeen – zij het in die zin uiterst belangrijk – en niet vanuit enig godsbesef.