web analytics
Carlito, ergo sum! > NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEF

In-/Uitschrijven…

Je kunt je inschrij­ven voor de Car­li­to, ergo SUM nieuws­brief. Je krijgt dan eens per maand een over­zicht­je van wat er is gepu­bli­ceerd, ALS er iets is gepu­bli­ceerd. Je kunt je er ook weer voor uit­schrij­ven. Vul je adres in en klik op de rele­van­te knop.

Door je in te schrij­ven ver­leen je mij toe­stem­ming om jouw e‑mail adres op te slaan. Ik mag daar niets anders mee doen dan er een nieuws­brief naar­toe stu­ren. Bij uit­schrij­ving wordt je e‑mail adres weggegooid.