NIEUWSBRIEF

In-/Uit­schrij­ven…

Je kunt je in­schrij­ven voor de Car­li­to, er­go SUM nieuws­brief. Je krijgt dan eens per maand een over­zicht­je van wat er is ge­pu­bli­ceerd, ALS er iets is ge­pu­bli­ceerd. Je kunt je er ook weer voor uit­schrij­ven. Vul je adres in en klik op de re­le­van­te knop.

Door je in te schrij­ven ver­leen je mij toe­stem­ming om jouw e‑mail adres op te slaan. Ik mag daar niets an­ders mee doen dan er een nieuws­brief naar­toe stu­ren. Bij uit­schrij­ving wordt je e‑mail adres weggegooid.