Tijdlijn

Bron: “Sapiens – A Brief History of Humankind” (2015) – Yuval Noa Harari. Moraal van het verhaal: de uiterst marginale positie van de mens in het universum en de evolutie van het leven.

X jaren voor NU   Significante gebeurtenis
13,5 miljard  – Materie en energie ontstaan, begin van de natuurkunde, atomen en moleculen ontstaan, begin van de scheikunde.
4,5 miljard  – Planeet aarde ontstaat.
3,8 miljard  – Ontstaan van organismen, begin van de biologie.
6 miljoen Laatste gemeenschappelijke voorouder van mensen en chimpansees.
2,5 miljoen  – Ontstaan van genus Homo in Afrika, eerste stenen werktuigen.
2 miljoen  – Homo breidt uit naar Eurazië, evolutie van verschillende menselijke soorten (binnen genus Homo).
500.000  – Neanderthalers ontstaan in Europa en Midden-Oosten.
200.000  – Homo Sapiens ontstaat in Afrika.
70.000  – De Cognitieve Revolutie. Ontstaan van abstracte taal. Begin van de geschiedenis. Sapiens verspreidt zich buiten Afrika.
45.000  – Sapiens vestigt zich in Australië. Australische megafauna sterft uit.
30.000  – Neanderthalers sterven uit.
16.000  – Sapiens vestigt zich in Amerika. Amerikaanse megafauna sterft uit.
13.000  – Homo Foresiensis sterft uit. Sapiens enige overlevende menselijke soort.
12.000  – De Agrarische Revolutie. Domesticatie van planten en dieren. Permanente nederzettingen.
5.000  – Eerste koninkrijken, schrift en geld. Polytheïstische religies.
4.250  – Eerste keizerrijk – het Akkadische Keizerrijk van Sargon.
2.500  – Uitvinding van munten – universeel geld. Perzische Keizerrijk – een universele politieke orde “voor het voordeel van alle mensen”. Boeddhisme in India – een universele waarheid “om alle mensen van het lijden te bevrijden”.
2.000  – Han Keizerrijk in China. Romeinse Rijk rond de Middellandse Zee. Christendom.
1.400  – Islam.
500  – De Wetenschappelijke Revolutie. De mensheid erkent haar onwetendheid en begint met de accumulatie van ongekende macht. Europa start met de verovering van Amerika en de oceanen. De hele planeet wordt één grote historische arena. Opkomst van het kapitalisme.
200  – De Industriële Revolutie. Familie en gemeenschap worden vervangen door staat en markt. Massieve uitsterving van planten en dieren.
NU  – Mensen overstijgen de grenzen van de planeet. Kernwapens bedreigen het voortbestaan van de mens. Organismen worden in toenemende mate gevormd met behulp van intelligente ontwerptechnieken in plaats van natuurlijke evolutie.
TOEKOMST  – Intelligent ontwerp wordt het basisprincipe van het leven? De mens wordt vervangen door supermensen?