Le­vens­boom

De nieuw­ste le­vens­boom. Bo­ven de ver­sie van Na­tu­re, daar­on­der de be­wer­king van De Volks­krant. Mo­raal van het ver­haal: de ui­terst mar­gi­na­le po­si­tie van de mens in het uni­ver­sum en de evo­lu­tie van het leven.

nmicrobiol201648-f1
treeoflife