Correctie: een belangrijk wetenschaps-attribuut

tartic

Groenland smelt harder dan gedacht

Om even een heel kort puntje te maken: er wordt veel gezeurd over de wetenschap; het zou niet stabiel zijn en constant van inzicht veranderen. “De ene keer zeggen ze dit, de andere keer zeggen ze dat…” is een veelgehoorde klacht van de doorsnee leek die niet weet hoe de wetenschap in elkaar steekt.

Om er niet voor de zoveelste keer over uit te weiden verwijs ik voor mijn inzicht in de wetenschap in het algemeen en mijn mening over wetenschapsbetwijfelaars in het bijzonder naar mijn vorige aantekening daarover. Op dit moment volstaat de notitie dat er een mooi staaltje van correctie over de berekening van de smeltsnelheid van het Groenlandse ijs de pers heeft gehaald. Het smelten gaat sneller dan voorheen was berekend, omdat het model waarop de vorige calculatie gebaseerd was een fout bevatte. Dat is nu rechtgezet. Ik zeg: “Leve de replicatie!

Zo mag ik het zien. Het zou de Amerikaanse klimaat-sceptici, die demonstratief sneeuwballen in hun parlementen meenemen, toch moeten overhalen naar de grote-mensen-wereld. Helaas zal precies het tegenovergestelde gebeuren. Ondertussen smelt het ijs maar is ook Great Salt Lake sneller aan het opdrogen dan gepland. Daar blijft straks een zielige zoutvlakte van over. Mochten die mormonen wat ervaring willen opdoen met dit specifieke fenomeen, dan kunnen ze zich bij de ex-omwoners van het Russische Baikalmeer melden.

Voor de liefhebber: de wetenschap achter het plaatje.

India zegt 57 handelsverdragen op
Mensenrassen bestaan niet