AfD over Brexit – Eu­ro­pa ont­luis­terd

Op het ge­vaar af in her­ha­lin­gen te val­len stel ik het nog maar een keer: soms krijg je een flick­je dat je niet kunt ne­ge­ren van­we­ge de on­mis­ken­ba­re waar­heid er­van. On­der­staand de schrob­be­ring die Ali­ce Wei­del, Bonds­dag­ver­te­gen­woor­di­ger voor de in de re­gel twij­fel­ach­ti­ge AfD, gaf aan haar re­ge­ring over diens schaam­te­lo­ze hou­ding ten op­zicht van Groot Brit­tan­nië en haar voor­ge­no­men Brexit.

Ex­cuus voor de on­der­ti­te­ling…

Doc­tor Ali­ce Eli­sa­beth Wei­del is sa­men met Alexan­der Gau­land lijst­trek­ker van Al­ter­na­ti­ve für Deut­sch­land. Ik ben geen vriend van po­pu­lis­ti­sche par­tij­en, maar de­ze da­me zet de Duit­se re­ge­ring én Eu­ro­pa te­recht in hun hemd. De ma­noeu­vres die nu door Eu­ro­pa wor­den uit­ge­haald om Groot Brit­tan­nië te “straf­fen” voor de schei­ding met Eu­ro­pa noemt Wei­del te­recht weer­zin­wek­kend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *