Gastcollege TechFuture HRO lerarenopleiding – 18 december 2017

Maatschappij (versus individu)

 • Ontstaat door landbouw / werkverdeling / specialisatie
 • Noodzaak van leefgemeenschap
 • Noodzaak van structuur / bestuur / regels
  • Religie: “Alles wat een supermenselijke legitimatie over menselijk sociale structuren legt. Het legitimeert menselijke normen en waarden door te stellen dat ze komen uit bovenmenselijke wetten.” Sociale functie!
 • Elitevorming / territoriumvorming / imperialisme
 • Staat – gedefinieerd door:
  • Monopolie op belastingheffing
  • Monopolie op geweld
  • Rogue People: Italië – Romeinen, Renaissance en nu twee staten
 • Oorlog om land / resources / overleven
 • Gemeenschapsprocessen autonoom?
 • Ontstaan van “De Mensheid”?

Cultuur

 • Mensbeeld: tot voorkort in dienst van heerser, gemeenschap of ideologische cluster (religie, politiek)
 • Zelfvervulling betrekkelijk nieuw beeld (<50-100 jaar): individueel welvaartsstreven
 • Belangen gemeenschap / groep / individu divergeren: individualisering
 • Ideologie (incl. religie): verdeling van de koek
  • Beeld van de wetenschap
  • Beeld van “mens” als “accountable actor”
 • Religieuze/politieke scholing ontbreekt steeds vaker; mensen seculariseren en participeren niet meer in de partijpolitiek; kwaliteit electoraat gaat achteruit met navenante gevolgen voor de democratie

Eco(log)(nomie)

 • Het groeimodel / extractie-economie / neoliberaal
 • Grenzen aan de groei:
  • Stikstof: Haber Bosch
  • Rundveeteelt: halve landbouwareaal voor veevoer
  • Energie en grondstoffen: hoeveel aardes?
  • Ode aan de voedselindustrie – efficiënter resourcegebruik – de magnetron als nieuwe gaarkeuken
 • Beroepstwijfelaars o.a. klimaatprobleem – Merchants of Doubt
 • Nieuwe paradigma’s: Dougnut Economy – Kate Raworth
 • Ongelijkheid groeit / revolutie door geavanceerd proletariaat (VS)

Technologie

 • Menselijke afhankelijkheid van Tech is apert
 • De 5 meter sub-NAP kwestie
  • Grachtengordel: 400 jaar terug
  • Deltawerken / Informatie infrastructuur / Energie
 • Dilemma: veel wetenschap en technologie, hoge afhankelijkheid, weinig wetenschappers en ingenieurs
 • Normal Accidents: kerncentrales, stuwdammen, aardbevingen, urinerende bouwvakkers en managers
 • Tech-risico’s: industrie, auto’s en Wi-Fi straling

Toekomst

 • Mens moet overleven (Species Prime Directive)
 • High-Tech salvation: lichte voetstap voor de mensheid
 • Computers:
  • Weg met het papier
  • Energie voor een digitale wereld (BitCoin: gebruikt nu al meer energie dan Denemarken)
  • Kunstmatige Intelligentie (HS 2.0 / The Singularity is near…)
  • Integratie Tech in mens en omgeving
  • Tech gaat over de biologische (elektronische) grens
 • Medische wetenschap:
  • DNA recombinatie
  • De ontworpen mens / kloneren en muteren?
  • Leven voor altijd?
 • De kwantum revolutie
  • Nanotechnologie MEMS
  • Energie
  • “Let’s Clean up the planet!” (“Yes, we CAN!”)
  • Voorbij ons zonnestelsel, 4 miljard jaar vanaf nu.
 • Maakbaarheid van de toekomst

Stellingen:

“De mensheid bestaat niet. “

“We hebben al teveel schade aangericht. Laat alles maar in de soep lopen. “

 “We hebben als mensen de verplichting om te zorgen dat we overleven. “

 “Welvaart is een schaars goed. “

 “De mens is de exclusieve Sapiens op deze planeet. “

A Merry New Year
Ben ik een populist? Gelukkig niet, maar...
t⛪uis | muurkr✍nt | | Carlito, ergo SUM! - JAARGANG 8 | ◬