Is orale seks (krijgen) leuker voor mannen dan voor vrouwen?

Dit is geen aantekening voor de gevoelige mens. Iedereen die hier toevallig terecht komt en dit leest, heeft nu nog de kans om weg te klikken. Mensen die mij kennen – die zijn er – weten dat dit geen loze waarschuwing is…

…want puur toevallig valt mijn oog op een stukje pers dat uitspraak doet over de geneugten van de orale seks (bij mensen); specifieker, het verschil aan genot dat dames en meneren aan die exercitie ontlenen. Dat schijnt namelijk niet hetzelfde te zijn. Dit is uitgevonden door Alexander McKay, een promovendus van de afdeling psychologie van de universiteit van Guelph, Ontario Canada. Hij ondervroeg hiervoor 899 Canadese studenten van zijn universiteit. Wij citeren:

Oral sex has become a standard component of the heterosexual sexual script, though little is known about the level of pleasure men and women experience from giving and receiving oral sex and the extent to which relationship context is associated with levels of pleasure. The purpose of this study was to investigate gender differences in giving and receiving oral sex, and associations with pleasure experienced and partner type. Participants were 899 heterosexual university students who reported on their sexual activities in their most recent sexual encounter in an online survey.”

Als eerste valt een aantekening te plaatsen bij de onderzoekspopulatie. De resultaten gaan over die Canadese studenten, wat op zich een beperkte en in het geheel geen representatieve steekproef voor wat dan ook is. Het is belangrijk om dit in het achterhoofd te houden als we een gevoel willen krijgen bij de validiteit van de uitspraken die er in het onderzoek gedaan worden. Waarschijnlijk zou uit een willekeurige steekproef, die volgens de regels der kunst getrokken is, een hele andere set aan resultaten voortkomen, omdat seksualiteit nu eenmaal aan dynamiek onderhevig is. Niet alleen de leeftijd bepaalt een en ander, maar ook religie, etniciteit, politieke voorkeur en natuurlijk de persoonlijke situatie. Er zijn veel indicatoren die een verschil kunnen maken en die in het onderzoek niet gedekt hoeven te zijn.*

Dat gezegd hebbende: bij deze populatie wordt het genoegen van orale seks door mannen en vrouwen – als ontvanger! – niet gelijkelijk ervaren. Mannen hebben er duidelijk meer lol in. Nog een stukje uit het uittreksel:

Over two-thirds of participants reported that their last sexual encounter included giving and/or receiving oral sex. More women (59%) than men (52%) reported giving oral sex to their partner. More men (63%) than women (44%) reported receiving oral sex. Most men (73%) and women (69%) reported that receiving oral sex was “very pleasurable.” Though most participants rated giving oral sex as at least “somewhat pleasurable,” men were significantly more likely than women to report that giving oral sex was very pleasurable (52% vs. 28%). Ratings of pleasure experienced when giving and receiving oral sex were higher among women who were cohabitating, engaged, or married compared to women whose partners were casual (i.e., hookup, friends with benefits). For men, partner type was not associated with pleasure ratings.”

Maar waarom is dat eigenlijk, dat dames er significant minder plezier aan beleven? McKay stelt het volgende vast:

Women indicated that they would not be comfortable receiving oral sex from a partner unless they had just finished showering/bathing, due to feelings of self-consciousness about the way they smelled. This interfered with their ability to focus on their own pleasure and led to feelings of anxiety when receiving oral sex was a possibility.”

Scholars have proposed that women’s discomfort around receiving oral sex is related to the negative cultural representations of female genitals as smelly, dirty and/or shameful.”

Voor de zekerheid zou ik het eens moeten navragen aan de dames om mij heen. (Zoals hierboven gesteld, er zijn mensen, waaronder ook dames, die mij kennen en die geen enkel probleem zouden hebben met mijn strikt verbale inquisitie.) Ik twijfel namelijk aan de juistheid van de bevindingen. Niet uit eigenwijsheid of het idee dat ik wel weet wat de dames beweegt, maar meer uit eigen ervaring. Ik heb naar mijn weten nooit enige terughoudendheid gemerkt en dat kan nooit alleen aan mij hebben gelegen. Wellicht heb ik de mazzel gehad alleen bewuste vrouwen getroffen te hebben, die wisten wat ze wilden en die geen enkele inhibitie wat betreft hun seksualiteit of hun genitaliën hadden. (Als ik het even zeggen mag: veel mooier kun je het als man niet krijgen.)

Maar er is meer. Om eens een andere zijstraat te noemen: was dit onderzoek in Japan gedaan, dan was de uitslag echt heel anders geweest. Ik heb wel eens gehoord dat daar automatieken bestaan waar de machines van alles bevatten behalve lauwe kroketten, namelijk: gebruikte dames-onderbroeken. En er schijnt nog gretig aftrek te zijn voor deze op het eerste gezicht perverse smeuïgheden ook. Het punt is in ieder geval dat de klandizie van deze oplettende entrepreneurs er niet mee zit hoe de dames van aandacht zelf denken dat hun voorbipsen er bijstaan. Met andere woorden: indien ze in het onderzoek betrokken zouden zijn geweest, dan zouden de Japanse dames wel eens hele andere resultaten opgeleverd kunnen hebben.

In het verlengde daarvan nog één ding: het is best verbazend dat er nog geen Nederlandse puber op het idee is gekomen om de onderbroeken van zijn moeder – vacuümverpakt, gedateerd, gecategoriseerd en gelabeld – over het internet aan Japanse connaisseurs te verkopen. De “market-opportunity” is schier onmisbaar….**


*) Een ander voorbeeld is het feit dat de populatie geheel on-line is, want daar hebben de respondenten de vragenlijst ingevuld. Die op orale seks gefocuste dames die er wel pap van lusten om door hun meneer verwend te worden maar die geen toegang tot Internet hebben of nooit een on-line vragenlijst invullen, vallen hier dus volledig buiten het zicht. – **) … ik had gewaarschuwd…

Brussel 22 maart 2016 - een dramatische kinderkruistocht
Is het graf van Nefertiti gevonden?