Europese adviesraad: stop met gedogen homeopathische middelen

Zo, eindelijk komt het er van. Europa wil het gedogen van onwerkzame homeopathische “medicijnen” verbieden. De rationale is verrukkelijk eenvoudig: je hebt medicijnen waarvan de werking is aangetoond en die mogen dus worden verhandeld. Alles waarvan de werking niet is aangetoond zou niet mogen worden verhandeld. Zo simpel is het. In dezelfde lijn redenerend mag ik dus geen middelen verkopen waaraan ik een werking toeschrijf die ik niet met feiten en cijfers kan onderbouwen. Het in het Engels zo mooi “Snake-oil” genoemde generieke nepmiddel mag straks dus niet meer.

Het advies is het langverwachte gladstrijken van een onmogelijke situatie die enigszins lijkt op het gedoogbeleid rond de Nederlandse coffeeshops. (Die waar ze wiet verkopen.) Aan die specifieke inconsistentie zou een einde gemaakt moeten worden door de wiet te legaliseren. De werking van dat spul is immers al veel en vaak overtuigend bewezen, niet in de laatste plaats door ondergetekende. De werking van homeopathische medicijnen daarentegen, is sinds Hanemanns formulering van de homeopathische principes in 1796 nog geen steek dichterbij een wetenschappelijke onderbouwing van enige significantie. Dat bedoel ik dus letterlijk: er is nog nooit klinisch bewezen dat die homeo-spullen werken en doen wat ze zeggen te doen. De radicale gelovige slikt, smeert en snuift echter van alles, maar een ander effect dan dat van het bekende placebo heeft het niet. Ofwel, de homeopathie-adept laat zich gewillig besodemieteren.

Praktisch gezien is het principe van de uiterste verdunning van werkzame stoffen (met ongeveer 0,0000 molair aan werkzame stoffen in het eindresultaat) om een “imprint” in het oplosmiddel te krijgen ook wel heel erg naïef. Ik heb dat hier al vaker gesteld. Al het water op deze planeet is al vele miljoenen jaren oud en komt van ver uit de kosmos, dus je wilt niet weten wat daarin allemaal “ge-imprint” zou kunnen zitten als dat echt zo zou werken. De kans dat je hier in Europa een oude homeopathische builenpest oploopt zou dan wel heel erg groot zijn. Ik ben nog niet op de hoogte van het speciale mechanisme dat de homeopaat hanteert om zijn materiaal weer zuiver te krijgen om weer verse imprints te kunnen maken, maar ik vermoed dat dit gewoon niet bestaat. Kortom, dat imprint-verhaal is allemaal larie.

Ik kan me wel vinden in het advies van die Europese raad. De rationaliteit siert ze en het is tijd dat die homeopathische waaskoeken eindelijk eens ophouden met geld uit de zakken van de goedgelovige Europeaan te kloppen. Over Snake-oil gesproken: we kennen allemaal het beeld van die kwakzalvers die in de Lucky Luke stripalbums het dorp uit worden gejaagd. Pek en veren, dat is wat ze wat mij betreft verdienen.

Regel je gewicht gezond: stop met sporten & ga bewegen
Farmaceuten: rijk worden over de rug van het (zieke) volk
t⛪uis | muurkr✍nt | | Carlito, ergo SUM! - JAARGANG 8 | ◬