VVD schrapt klimaatverandering

Het is een onvervalste Trumpiaanse manoeuvre, wat die zogenaamde liberalen in oktober vorig jaar hebben uitgehaald. De zin “klimaatverandering leidt tot stijgende zeespiegels en hevige regenbuien” is op 19 november vorig jaar op het VVD-congres in Noordwijkerhout uit het verkiezingsprogramma geschrapt. Leuk is dat…. NIET!

Waarom ben ik eigenlijk niet verbaasd? Het klimaat-akkoord van Parijs is onder het regime van onder andere de VVD-coalitie in het algemeen en VVD-minister Kamp in het bijzonder vastgesteld. Het akkoord heeft veel voeten in de aarde, niet in de laatste plaats omdat het beleid voorschrijft dat ervoor moet zorgen dat we onze CO2 emissies zeer sterk verminderen en uiteindelijk geheel stoppen. Het kan niet anders dan dat dit repercussies heeft voor de manier waarom we aan economie doen. We moeten minderen wat onze extractie van fossiele brandstoffen betreft en eigenlijk helemaal af van het groeimodel. Die wijziging van het paradigma is niet iets wat een VVD – ondernemerspartij pur sang – wil. Ik vermoed dat ze het klimaatgedoe alleen maar lastig vinden en dat ze de campagne van Trump hebben aangepakt om van hun halfhartig-groene weg af te wijken. Het gebeurt met ongeveer dezelfde retoriek als al lang uit Amerika komt. Ik citeer:

Een kleine VVD-verkiezingscommissie liet zich overtuigen door het argument dat helemaal niet vast staat of klimaatverandering mede door de mens veroorzaakt wordt. “Het klimaat is een klein probleem, met excessieve kosten.

Sla mij maar plat, maar deze woorden komen rechtstreeks van de Amerikaanse klimaat-sceptici, die as we speak worden opgenomen in de Amerikaanse Powers That Be en die – god beter het – de scepter gaan zwaaien over de Amerikaanse milieudienst. Ik vind het VVD-opportunisme en de aperte ontkenning van de werkelijkheid buitengewoon schokkend en ik hoop van ganser harte dat dit nieuws – dat vandaag naar buiten kwam – ze gruwelijk veel stemmen gaat kosten. Duidelijk is in ieder geval wel hoe grillig het VVD-beleid is als het om iets anders gaat dan de ondersteuning van het kadaverkapitalisme ten koste van onze planeet. Ze verdienen daarvoor een goede afstraffing door het Nederlandse electoraat, dat zich hopelijk niet laat leiden door misplaatst klimaat-scepsis. Waarschijnlijk ben ik veel te optimistisch.

Een ietwat wrang bericht in dit verband: zelfs Shell accepteert de klimaatverandering al heel lang als een feit.

De PVV stemt NIET met u mee...
Populisten aller landen: DENK!
t⛪uis | muurkr✍nt | | Carlito, ergo SUM! - JAARGANG 8 | ◬