Dé oplossing voor migratie: alle neo-Paleo’s naar Afrika!

Als je met een scheef oog naar het nieuws kijkt over die boot-immigratie over de Middellandse Zee en tegelijkertijd een artikel zit te lezen over dat paleo-dieet, dan willen er wel eens ideeën ontstaan die van ver buiten de box komen. Zoiets overkwam mij eergisteren. Ik denk sinds die memorabele dag dat ik een (gedeeltelijke) oplossing heb gevonden voor de instroom van bootvluchtelingen uit Afrika en de grieven die de doorsnee paleo-hippies over ons voedsel hebben.

Paleo-diëters zijn mensen die de laatste mode van “de-weg-kwijt-zijn” volgen in de vorm van een gekunstelde voedselinname, die vooral gebaseerd lijkt te zijn op hippie-sprookjes en vaag esoterisch gezemel over het leven van homo sapiens (HS) tot zo’n 12.000 jaar geleden.

Het idee is simpel en niet eens heel erg gek: je eet zoals HS deed in het tijdperk vóór de agrarische revolutie (12.000 jaar geleden) en je neemt aan dat je dan niet wordt vergiftigd met allerlei nieuwerwetse meuk die in ons voedsel zit sinds we het zijn gaan verbouwen / raffineren / bereiden. Dat zou dan ook veel gezonder zijn. Ik kan er een heel epistel aan kwijt, maar dat laat ik aan specialisten als Rosanne Hertzberger over, die op effectieve, wetenschappelijke wijze en geheel terecht het paleo-dieet de grond in schrijft. Ik volsta hier even met de opmerking dat het een gotspe is dat volwassen mensen, die nog pretenderen enige intelligentie te hebben ook, zich aan dergelijke kwakzalverij schuldig kunnen maken; maar dit terzijde. Wat interessanter is, is dat die paleo’s ons hier een grote dienst kunnen bewijzen.

Het paleo-dieet is niet alleen wetenschappelijk volstrekte onzin, maar interessanter is dat de leefomstandigheden van HS niet onverdeeld gunstig waren te noemen. Die mensen werden niet oud: de gemiddelde levensverwachting van HS van voor de agrarische revolutie – ongeveer 10.000 B.C.E. – lag zo rond de 30 jaar. Het zou wat zijn als die neo-paleo’s zich daar ook aan zouden houden, want dan is hun model nog enigszins houdbaar en misschien zelfs ecologisch uitvoerbaar. Neo-paleo’s leggen in hun dieet namelijk erg veel nadruk op het eten van vlees. Vlees-eten is in onze samenleving echter een ecologische ramp: de productie van rundvlees is zelfs de meest belastende industrie op onze aardbol. De neo-paleo’s hebben zo veel vlees nodig dat, indien de hele wereld zou overschakelen naar dit bizarre dieet, we ongeveer 5 planeten nodig zouden hebben om de wereldbevolking te voeden.

Het paleo-dieet is vooral een elite-aangelegenheid, die niet voor de gehele wereld haalbaar is, tenzij de wereldbevolking terugschakelt naar een levensverwachting van 30 jaar. Om het handen en voeten te geven: als de neo-paleo op 30 jarige leeftijd massaal euthanasie praktiseert, dan is het model wellicht nog te doen ook. Maar afgezien van allerlei complicaties rond een wereldbevolking die niet verder dan 30 komt – zoals een vergaande regressie in civilisatie en kennisbehoud – vrees ik dat ze daar niet aan willen.

Er is naast euthanasie misschien een wat vriendelijkere optie om de levensverwachting van de neo-paleo’s beter aan te laten sluiten op hun geloof: laat ze afreizen naar Afrika. Daar wordt de paleo-wereld beter nagebootst dan hier en het is nog dichter bij de geografische oorsprong van HS ook! Daar kunnen ze lekker in de weer op de meest primitieve manier denkbaar, los van alle tech en beschaving, gezellig jagen op het incidentele stukje vlees en zo af en toe eens een wortel uit de grond trekken. Daarna kunnen ze geheel natuurlijk en paleo-getrouw sterven rond het 30e levensjaar. Zouden ze dat niet allemaal willen, die super-consequente, anti-tech natuur-hippies?

Het is volgens mij een gat in de markt. Ik maak me sterk dat we een lijn kunnen opzetten, die de West-Europese paleo-adept voor een redelijke prijs met een rubberbootje over de Middellandse Zee richting de Sahara kan loodsen. Of beter: ze mogen de oversteek in een met de eigen hand uitgeholde boomstam doen. Die manier van reizen ligt veel beter in de lijn van de doorsnee weg-met-de-moderne-samenleving waaskoek. Vanaf de noordkust kunnen ze vervolgens naar het zuiden lopen, net als hun grote voorbeelden heel lang geleden precies andersom deden. De vraag is alleen of ze daar in Afrika wel op die sufferds zitten te wachten, maar dat is op te lossen door speciale resorts of reservaten aan te leggen, waaraan de autochtone Afrikaan weer een paar centen kan verdienen. Zo wast de ene hand toch weer mooi de andere.

De zoetstof-insuline hoax (nog eentje dan)
Trump blijft
t⛪uis | muurkr✍nt | | Carlito, ergo SUM! - JAARGANG 8 | ◬